CLUBREGLEMENT

1. Tijdig aanwezig zijn (min.5min.) voor de cursus aanvangt.
2. Bij vroegtijdig verlaten van de training dient men zich af te melden bij de instructeur.
3. Honden zijn welkom in de kantine, mits aangelijnd.
4. Honden dienen op het terrein steeds aangelijnd te zijn. Enkel bij gevorderde
   en onder toezicht van de instructeur kan er los getraind worden.
5. Elke cursist is zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn/haar hond.
6. Hondenontlasting dient natuurlijk door de geleider zelf opgeruimd 
    en gedeponeerd te worden  in de daarvoor voorziene hondentoilet.
7. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen cursus met honden volgen.
8. Roken tijdens de les is natuurlijk verboden.
9. Honden die aan de cursussen deelnemen behoren volledig ingeënt te zijn (idem voor de pupjes)
10. Voorafgaande aan de eerste les van de cursus is het tonen van het inentingsboekje verplicht.
11. Loopse teefjes worden gedurende hun hele loopsheid niet op het terrein toegelaten.
12. Prikbanden worden nooit toegestaan, ook niet als deze omgekeerd gedragen worden.
     Stroombanden zijn ook ten strengste verboden.